• Stina Wahlsten

30 sekunder med mig

Updated: Mar 22, 2019


Mitt intresse för politik uppstod under mina studietider via studiepolitiken. Jag är ekonom till min bakgrund och tog min ekonomiemagister på Hanken där jag läste finansiering som huvudämne. Mina vänner skulle beskriva mig som positiv, driven och framåttänkade. Idag ser jag att den viktigaste politiska frågan gäller klimatförändringen. Som ekonom står jag starkt för företagsamhet och sysselsättning, och som människa står jag för jämställdhet. Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag vill se flera unga med moderna tankesätt i beslutsfattande roller.
Miljö

Ett av dagens största utmaningar är klimatförändringen. Vi måste ändra på sättet vi lever och skapa nya mer långsiktiga och hållbara lösningar. Jag kommer att jobba för att Finland är en världsledare inom cirkulär ekonomi och att Finland inför en skatteväxling för en grönare ekonomi där det kostar att förorena och är mer lönsamt att välja hållbara alternativ.


Företagsamhet och sysselsättning

Företagsamhet ska ses som en hörnsten i ekonomin och vara en förutsättning för välfärden. Vi bör skapa goda förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt, en högre sysselsättningsgrad och företagsamhet. Därför jobbar jag för ett mer företagarvänligt Finland där det är lätt att anställa och en reformering av familjeledigheten där ledigheten delas lika mellan föräldrarna för en mera jämställd arbetsmarknad.


Jämställdhet

Jag vill leva i ett jämställt samhälle med lika rättigheter för alla, oberoende av kön, sexualitet eller ursprung. Jag vill ha en rättvis kompensationspolitik och jag vill leva i ett land där jag känner mig säker och accepterad. Jag jobbar därför för att reformera vår translag samt för att revidera sexualbrottslagen och samtyckeslagen.


Läs mera här.

97 views0 comments

Recent Posts

See All