• Stina Wahlsten

Det första jag gör om jag blir vald!

En vanlig fråga jag stöter på i valkampanjerandet är "vad skulle du konkret göra under din första vecka som förtroendevald?". Detta är en knepig fråga och kan ses från ett bredare perspektiv, vad vill jag jobba för i långa loppet, och från ett snävare perspektiv; vad kan jag konkret göra från och med dag ett om jag blir vald.


För det första ser jag att klimatkrisen är vårt största ansvar och vad som behöver tacklas snabbast och kritiskt, men det är ingenting jag personligen kan göra under min första vecka som förtroendevald. Likaså är jämställdhetsfrågor mycket nära mitt hjärta, och jag ser att vi behöver hållbara, långsiktiga lösningar.


För det andra ser jag att Finlands ekonomi måste stärkas och jag vill att Finland ses som en stor spelare såväl i Norden som i Europa. Här ser jag att jag kunde lägga min prägel på problemet från dag ett. Frågan består, hur ska vi förstärka Finlands ekonomi? Jag tror att en del av lösningen ligger i företagande. Desto fler människor som får förverkliga sina företagsidéer, desto fler framgångsrika företag kommer vi att ha. Detta innebär flera arbetsplatser, mera utbetalda löner, mera skatteintäkter och en starkare ekonomi.


Hur kan jag konkret hjälpa företagare?

Hur kan jag konkret hjälpa företagare under min första vecka som förtroendevald? Jo, genom att bygga upp en one-for-all platform för företagare där all information finns för hur man kan starta eget företag, samt vad som behöver göras då man är företagare. Detta inkluderar länkar till hur man kan ansöka om startkapital, samt information hur man kvalificeras till det, länkar till befintliga mentorskapsnätverk, rapporteringsverktyg och annan professionell hjälp, för att nämna några exempel.

Genom att bygga upp en one-for-all platform för företagare

Via ett enkelt ställe att få all nödvändig information för hur man lägger upp ett eget företag sänker vi ribban till att villa pröva.


Stigman existerar fortfarande kring att man inte vill starta ett företag som inte är framgångsrikt, men det är normen i företagarlivet, och genom att sänka på tröskeln att starta sitt första företag vill jag även sänka på tröskeln att misslyckas, och att pröva på nytt.


#Stina760 #stinatillstan189 views0 comments

Recent Posts

See All