• Stina Wahlsten

Ett digitalt Europa

Vi lever i en digital värld. Vi lever i en värld där vi är konstant uppkopplade och vi lever i en konstant förändrande värld full med distruptiv innovation. För att hållas relevant på världsmarknaden måste EU vara med i spetsen av den digitala utvecklingen.


EU måste ligga i framkant gällande bland annat utvecklingen av nya digitala lösningar, maskininlärning och artificiell intelligens. För att vi ska kunna vara det måste EU fokusera på och investera i företagsamhet och forskning för att på så sätt ge utrymme till ny teknologi och nya innovationer. Europaparlamentet bör se till att det finns rätt möjligheter, och sänka på möjliga barriärer. EU ska sporra till företagsamhet!


En fungerande indre marknad

För att sedan Finland så smidigt som möjligt ska kunna ta del av de möjligheter den digitala utvecklingen innebär, behöver vi ett fritt flöde av information och kunskap inom unionen. Vi behöver en fungerande inre marknad. Vi har inte råd med att hamna på efterkälken. Därför anser jag att EU ska ha en klar fokus på den digitala utvecklingen, forskning och innovation.

38 views0 comments

Recent Posts

See All