• Stina Wahlsten

FLER UNGA IN I ARBETSLIVET

Updated: Nov 20, 2018

Flera unga in i arbetslivet via ökat intresse för företagsamhet och kunskap om olika karriärmöjligheter.I Finland råder för tillfället en hög ungdomsarbetslöshet och flera unga behövs i arbetslivet. Riksdagen har en avgörande roll i möjligheten att skapa nya jobb och i företagens tillväxt.

Jag vill se att Finland är ett av världens mest företags, och företagarvänliga, länder. Jag vill se flera projekt som kopplar ihop företag med såväl högskolor som gymnasier, och på så sätt ökar kunskapen om olika karriärmöjligheter. Vidare kan samarbetet mellan nya företag och högskolor förbättras så att ungas kunskap och intresse för företagsamhet växer. Detta skulle göra det än lättare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden.

“Flera unga in i arbetslivet via ökat intresse för företagsamhet och kunskap om olika karriärmöjligheter.”

Därtill vill jag att Finland satsar på infrastruktur och tjänster som gör att flera företag söker sig hit, vilket i sin tur skulle innebära flera nya arbetsplatser. Jag vill även se att det finns sommarjobb tillgängliga för unga. Ett sätt att skapa flera jobb för unga och göra det lättare att anställa är att införa en ungdomsreservering i beskattningen.
37 views0 comments

Recent Posts

See All