• Stina Wahlsten

Hållbarhet | Vastuullisuus | Sustainability

Updated: May 19

Ett hållbart Helsingfors

Jag vill att Helsingfors är en föregångare gällande klimat och miljö


Den globala uppvärmningen är vår generations största hot och vårt största ansvar. Jag kommer att jobba för att vi går mot ett mer hållbart Helsingfors med cirkulär ekonomi, effektiv och hållbar energianvändning och stark kommunaltrafik.


Jag vill samtidigt att Helsingfors satsar mera på trivsel, jag vill se att flera trivselprojekt så som Domkyrkans terass ska göras. I framtiden vill jag se en mer aktiv turism och fler som vill flytta till Helsingfors, även utomlandsifrån.


Vastuullinen Helsinki

Minä haluan, että Helsinki on edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa.


Ilmaston lämpeneminen on sukupolvemme suurin uhka ja suurin vastuu. Meidän on mentävä kohti kestävämpää Helsinkiä, jossa on kiertotalous, tehokas ja kestävä energiankäyttö sekä toimiva julkinen liikenne.


Samalla haluan nähdä Helsingin investoivan enemmän ympäristöön ja hyvinvointiin. Haluan nähdä aktiivisemman matkustuksen Helsinkiin, ja enemmän ihmisiä, jotka haluavat muuttaa Helsinkiin, myös ulkomailta.


A sustainable Helsinki

I want Helsinki to be a pioneer in work with the climate and the environment!


Global warming is our generation's biggest threat and our biggest responsibility. I will work towards a more sustainable Helsinki with a circular economy, an efficient and sustainable energy use and a strong public transport.


Furthermore, I want Helsinki to invest more in our surroundings, I want to see more projects such as the Cathedral's terrace done. In the future, I want to see more active tourism and more people who want to move to Helsinki, also from abroad.


22 views0 comments

Recent Posts

See All