• Stina Wahlsten

Jämställdhet | Tasa-arvo | Equality

Updated: May 19

Jämställdhet

Jag vill att vi get samma möjligheter till alla i vår stad och att vi är lika behandlade. Jag vill lyfta fram välmående och mental hälsa och hur viktigt det är att vi planerar våra tillgångar och resurser bättre. Pandemin har lyft fram hur viktigt det är att hjälp finns, och att det är möjligt att få hjälp på en kort varsel. Jag se ett fungerande säkerhetsnät som sträcker sig över psykiskt välmående.


Jämställdhet på arbetsmarknaden bör även främjas, särskilt när det gäller löner, arbetsvillkor, anställningsvillkor och karriärutveckling.

Tasa-arvo

Haluan, että kaikille Helsingissä asuville annetaan yhtenäiset mahdollisuudet ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti.


Työtä hyvinvoinnin ja mielenterveyden parissa tulisi korostaa ja resursseja tulisi ohjata toiminnallisen turvaverkon rakentamiseksi. Pandemia on näyttänyt kuinka tärkeää on, että apua on helposti saatavilla.


Tasa-arvo on myös taattava työelämässä. Työelämän tasa-arvoa on edistettävä etenkin palkkauksessa, työolosuhteissa, työsuhteen ehdoissa sekä urakehityksessä.


Equality

I want everyone in Helsinki to have the same opportunities and for everyone in our city to be treated equally. I want to highlight our well-being and mental health and how important it is that we resource our assets better. The pandemic has highlighted how important it is for help to be readily available, at short notice. I want to see a functioning safety net.


Equality on the job market must also be prioritised, in particular in regards to salaries, working conditions, employment conditions and career development.


27 views0 comments

Recent Posts

See All