• Stina Wahlsten

Jag kräver klimatansvar i EU

Jag har klimatångest och desto mera jag läser om dagens situation, desto större blir min ångest.


Jag oroar mig för naturkatastroferna som blir värre och värre från år till år på grund av klimatförändringen, jag oroar mig över havet och allt marint liv på grund av såväl vår plastförbrukning som vårt förorenande, för att inte tala om klimatförändringens påverkan och korallreven. Jag oroar mig för att golfströmmen ska ändra riktning och jag oroar mig över klimatflyktingar. Jag oroar mig över väldigt, väldigt mycket mer.


Klimatångesten hörs och syns

Vad som tröstar mig i min förtvivlan är att klimatfrågan syns och hörs högt och överallt idag. Jag tror på att den kommer att tas på allvar. Därför vill jag vill se konkreta handlingar kring ämnet. Därtill tycker jag att Finland, som ett av världens mest välmående land, bör vara en vägledare och sätta ett gott exempel för resten av världen. För att vi ska lyckas med detta behöver vi EUs stöd. EU måste vara den som banar väg för förändring genom att sätta klimatsmarta och konkreta mål och direktiv.


EU bör föra en ledande klimatpolitik

Därför arbetar jag för att EU för en ledande klimatpolitik där den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader, för en utfasning av fossila bränslen och för ett klimatneutralt EU 2050. För att lyckas måste EU stödja en konkurrenskraftig marknad och cirkulär ekonomi, grön teknologi och klimatvänliga energiformer som möjliggör en avsevärd minskning av växthusgasutsläpp och en förbättring av energieffektivitet.


EU bör satsa på en utbyggnad av infrastrukturen för en kollektivtrafik som är ren, säker och sammankopplad. Utsläpp från olika typer av bilar utgör 15 procent av EU:s koldioxidutsläpp och unionen måste därför stödja övergången till el-, biogas- och hybridbilar.


Rösta!

Hjälp mig genom att rösta 268 på söndag 26.5.2019


38 views0 comments

Recent Posts

See All