• Stina Wahlsten

Jämställdhet, translagen och mänskliga rättigheter

Updated: May 21, 2019

Vår nuvarande translag i Finland har fått mycket kritik på internationellt håll för att den strider med mänskliga rättigheter. Trots det har man inte gjort tillräckliga framsteg under den nuvarande regeringsperioden för att driva igenom en reform. Translagen behöver reformeras för att inte kränka mänskliga rättigheter.

Den nya translagen ska bygga på individens självbestämmanderätt och måste ändras så att de grundläggande mänskliga rättigheterna tillgodoses. Organisationerna Seta och Traseks kampanj “Kuuluu kaikille” kör en reform av den finska translagen. Målet är att främja självbestämmanderätten kring det egna könet, att steriliseringskravet avskaffas och att minderårigas rättigheter förstärks.


I fortsättningen ska det juridiska könet fastställas på basis av individens egna anmälan istället för genom en medicinsk process. Detta är mycket viktigt då det innebär att en person får identitetshandlingar som motsvarar sin könsidentitet och även syns i datasystem med rätt kön. För vissa räcker det att bara få ändra sitt namn och kön på papper och därför skulle den här ändringen minska situationer där man utsätts för diskriminering.

Steriliseringskravet har kritiserats på FN-nivå som en kränkning av de mänskliga rättigheterna

Kampanjen lyfter också upp vikten i att en person inte skall behöva sterilisera sig för att kunna genomgå könskorrigering. Kravet på sterilisering, som är inskrivet i den nuvarande translagen i Finland, innebär i praktiken att en person, som vid födseln registrerats som kvinna, inte ska kunna föda barn om könet korrigeras. En person, som registrerats som man, ska inte heller kunna avla barn som kvinna. Steriliseringskravet har kritiserats på FN-nivå som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och har slopats bland annat i Sverige redan 2013. Jag vill jobba för en slopning av tvångssterilisering för att jag tycker det är ett brott att bli berövad sina reproduktiva rättigheter. Den här ändringen skulle visa att Finland är ett land där alla har lika rätt till sin egen kropp.


Jag tror att alla medicinska, juridiska och sociala åtgärder som implementeras för att stöda unga transpersoner är ytterst viktiga för att minska att unga drabbas av depression eller känner sig utanför.


Läs gärna mer om kampanjen “Kuuluu kaikille” här: https://translaki.fi/translaki/sterilisaatiopakko/


138 views0 comments

Recent Posts

See All