• Stina Wahlsten

Hur kan vi minska på våra utsläpp?

Updated: Apr 8, 2019

Finlands utsläpp kan minskas genom politiska beslut gällande strukturella förändringar. Dessa strukturella förändringar bör stödas av sociala förändringar för att vi ska kunna se den fulla nyttan av dem.


Jag pratade med Amanda Rejström från Spark Sustainability för att veta mera om vad detta innebär, och hur vi skall nå vårt mål att bli ett koldioxidneutralt land.Strukturella och politiska förändringar

Den största miljöboven i Finland är elen, och det borde göras strukturella förändringar inom denna sektor. Majoriteten av Finlands utsläpp kommer från energisektorn (ca 80 %). Det finns 3 stycken olika energikällor: el, värme och bensin. Dessa är olika kemiska sammansättningar, el är elektrisk energi, värme är värmeenergi och bensin är kemisk energi. Dessa kan inte blandas, som exempel kan inte värmeenergi användas som energikälla för din bil.


Transportsektorns elektrificiering

Vi måste få bort kolen från energiproduktionen. El är det lättaste att skapa koldioxidfritt och det görs redan idag. Det finns redan kärnkraftverk, samt hållbara alternativ genom sol, vind och vatten. Värme är lite svårare att producera koldioxidfritt, men det finns geotermisk värme (man pumpar ner vatten som värms upp av jordvärmen).


Bensin är den svåraste att producera koldioxidfritt, varför man pratar om att elektrificiera transportsektorn. Det är både eftersom den enskilda elbilen är mera effektiv, och, främst, för att på systemnivå är det möjligt att laga grön el, men inte grön bensin. (Ja det finns bio-disel, men det finns inte nära på tillräckligt i världen för att täcka personbilskraven.)


Om vi ska få ner utsläppen så måste vi ändra på vårt energisystem. Det handlar om stor investeringar som måste börjas göras nu.


Privatpersoners handlingar och sociala förändringar

Vi behöver politiska beslut för att göra de stora strukturella förändringarna, men för att dessa skall bli ordentligt implementerade i samhället behövs snabbare socala förändringar vid sidan om. De största skillnaderna mellan de politiska besluten och små sociala förändringar är att de sociala förändringarna kan ske otroligt mycket snabbare. Vi har exempel som Oatly och stadscyklar som har på en väldigt kort tid ändrat på samhället.


När man inför en ny möjlighet för konsumenter eller en ny social trend eller vana så kan man få en "sweeping effect" över hela populationen på ett visst område väldigt snabbt, och det är sådant som borde göras hela tiden vid sidan om de strukturella förändringarnas. Dessa små men snabba förändringar är livsviktiga för att se förändringar även i vardagen, och inte bara på sikt. Detta, eftersom de strukturella förändringarna är väldigt långsamma och allas, åtminstone mitt, tålamod räcker inte alltid till. Utan sociala trender kan man lätt känna att ingenting händer och att utsläppen inte går ner, vilket dämpar ens framtidstänkande och -hopp vilket kan ha negativa konsekvenser på ens miljövänliga beteende.


"Molempi parempi"

Det är alltså viktigt att göra socialt snabba förändringar vid sidan om strukturella förändringar. Man måste göra båda. Vi når våra klimatmål även utan de små sociala förändringarna, men det kommer att ta längre tid, och vara tungt för samhället. Det är viktigt att vi är förändringspositiva och involverar alla i de förändringar i samhället som måste ske så att alla även blir förberedda för och villiga att driva för dessa förändringar.


Ett exempel på en social förändring som är en brygga till de förändringar som komma skall är "luovu autosta" som innebär att man inte använder sin bil en dag i veckan. Genom "luovu autosta" har man gjort en billös vardag till en positiv upplevelse, vilket kommer att dämpa den negativa reaktionen till de strukturella förändringar som behövs göras inom transportsektorn. Med sociala förändringar vid sidan om strukturella förändringar kan man smidigt och tillsammans nå ett mera miljövänligt samhälle i en snabbare takt.

151 views0 comments

Recent Posts

See All