• Stina Wahlsten

Suomen pitkän aikavälin talouskasvu tulee olla kestävä.

Suomen työllisyysaste on tänä päivänä 72 prosenttia, mikä on alhaisin Pohjoismaissa. Jokainen korotettu prosenttiyksikkö toisi 1 - 1,4 miljardin lisän julkiselle sektorille. Tästä syystä meidän on pyrittävä vähintään 75 prosentin työllisyysasteeseen tulevan hallituskauden aikana.
En ainoastaan kannata kasvavaa työllisyyttä, vaan haluan myös, että Suomen talouskasvu olisi kestävää. Etiikka, luonto ja tasavertaisuus ovat asioita, jotka tulisi huomioida taloudellisista asioista päätettäessä. Päästäksemme näihin tavoitteisiin, ja kasvattaaksemme taloudellista monimuotoisuutta, tulee meidän keskittyä kolmeen asiaan:


1. Fokus pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista Suomen yrityksistä on yli 90 prosenttia. Siksi meidän tulee siirtää enemmän huomiota niihin, jotta saamme hyödynnettyä niissä piilevän suuren potentiaalin.


2. Tasa-arvo työmarkkinoilla. Etiikkaa ja tasavertaisuutta ei ainoastaan tule huomioida työmarkkinoiden ulkopuolella, vaan mielestäni pyrkimys tasa-arvoiseen työmarkkinaan on itsestäänselvyys. Täten päästetään yhä useampi mukaan työmarkkinoilla, mikä taas vaikuttaa positiivisesti työllisyysasteeseen.


3. Työllistymiseen kannustaminen. Valtion tulee kannustaa työllistymiseen ja turhat esteet tulee hävittää. On erittäin tärkeää, että voimme hyvin työpaikoillamme, joten kansallinen työhyvinvoinnin ohjelma tulee ottaa käyttöön. Lisäksi työnteon tulee aina olla kannattavaa, siksi kaikilla halukkailla tulee olla mahdollisuus tehdä töitä.

93 views0 comments

Recent Posts

See All