• Stina Wahlsten

3 tips för att välja kandidat

I kommunalvalet finns det väldigt många bra kandidater att välja mellan, och det kan kännas svårt att veta ifall man röstar "rätt". Jag har därför lagt ihop en checklista på 3 punkter som hjälper dig att hitta just din kandidat!


1. Vad är viktigt för mig?

Vad är ämnen, valteman eller frågor som är viktiga för dig? Exempelvis mental hälsa, skola, hållbarhet eller jämställdhet. Det kan också vara sakfrågor som t.ex bättre cykelvägar i Helsingfors eller högklassig svensk skolgång.


2. Vilket parti vill jag rösta på?


Vilket parti är närmast de frågor som är viktigast för dig? I kommunalvalet kan man även argumentera att det blir mera av ett personval än ett partival, men din röst kommer att gå till det partiet du röstar på, så lönar sig att tänka efter. Alternativt kan det vara bra att dubbelkolla om partiet du "alltid" röstar på fortfarande driver sådana frågor som de "alltid" har gjort.


3. Mångfaldhet, röstar jag till mig egen fördel?


Det är forskat, att desto mer divers en arbetsgrupp är, desto mer effektiv är den. Vilket är väldigt goda nyheter för fullmäktige, eftersom Helsingfors fullmäktige ska representera Helsingfors invånare. Så nu är det en bra tid att bokstavligen titta dig i spegeln och fråga dig själv, röstar jag till min egen fördel?

Dags att se sig i spegeln, röstar jag på vad som tittar tillbaka?

Som ung är det väldigt viktigt att vi röstar ungt. För att om vi inte röstar in oss själva i beslutsfattande positioner är det mycket osannolikt att någon annan kommer att göra det. Till råga på det är även kvinnor och människor med utlandsbakgrund underrepresenterade i vår fullmäktige. Därför, speciellt om du är kvinna, är det viktigt att rösta och lyfta upp andra kvinnor.Rösta!

Så nu borde du ha dina viktigaste frågor, parti och ålder på din kandidat, möjligtvis även tilläggsfaktorer. Om du kom fram till t.ex att du vill rösta på en ung kandidat i SFP kan du gå in på Svensk Ungdoms hemsidor på https://su.fi/kandidater-i-helsingfors/ där du kan läsa mer om vem som kandiderar. Liknande ungdomsföreningar finns för alla partier i Finland, och är en väldigt bra start.


Allt detta sagt så är det bästa med att rösta, att du inte kan rösta "fel". Det att du röstar på den du tror på är det viktigaste.

37 views0 comments

Recent Posts

See All