• Stina Wahlsten

Varför ställer jag upp i EU-valet?

“Wow EU-val! Hur bestämde du dig för att ställa upp?” Detta är en fråga jag ofta får, speciellt eftersom EU-valet inte är ett så populärt val, åtminstone enligt röstningsprocenten. EU-valet har den lägsta röstningsprocenten av alla val i Finland, och i förra EU-valet röstade enbart 10 % av alla unga.


Jag tror på förändring

Så varför ställer jag upp? Jag ställer upp för att jag vill påverka vår framtid. Jag tror på att vi kan få en förändring i samhället mot det bättre gällande många ämnen, men speciellt kring miljö- och jämställdhetsfrågan. Men för att få till det krävs det mycket jobb, och jag är redo att kämpa hårt för en bättre framtid.


Jag vi se att de ungas röst är hörd

Jag ställer upp för oss unga. Det är vår rätt att påverka samhället, och jag vill uppmuntra unga till att rösta i val, och att rösta ungt. Jag anser att den bästa talesmannen för oss unga, är en ung. Jag ställer upp till val för att jag tror på förändring, jag tror på en bättre, grönare, framtid. Jag tror på oss unga och att vi har mod nog att stå på oss och utrycka våra åsikter. Jag ställer upp i valet för jag vill vara med och påverka såväl Finlands framtid, som EUs.


Det är vår rätt att påverka samhället

Jag vill inte vara en politiker-politiker - jag vill krossa stereotypen

Jag ställer även upp för att jag vill ändra på hur politik ses på och pratas om i vardagen. Politik är inte bara för pensionerade män, utan för alla, och speciellt för oss unga eftersom det är vår framtid det handlar om. Jag vill visa att man kan vara en utåtriktad och positiv affärskvinna samtidigt som man även är en politiker, vem har sagt att en “riktig” politiken måste vara gammal, fyrkantig och grå? Än har vi dock en lång väg att gå, även i Europaparlamentet är medelåldern hög, 56 år. Jämställt är det tyvärr inte heller med bara ⅓ kvinliga medlemmar. Så vi kämpar vidare.


Politik formar vår vardag

Politik kan definitivt vara mycket torrt och, ja, politiskt, men det kan även vara spännande intressant och banbrytande. Olika strukturella förändringar som sker på politisk nivå, speciellt på EU nivå, kan ha enorm inverkan på vår vardag. Schengen är ett bra exempel på detta, eller den nya plastlagen som träder ikraft 2021 i hela EU som förbjuder användningen av engångsplast.


Tillsammans är vi starka

Jag är EU-positiv

Finland må vara ett litet land, men tillsammans är vi starka. EU är viktigt för oss och vi måste kämpa för att fortsätta vara en del av det, och kämpa för att EU går i den riktning som vi vill att EU ska gå. Jag vill leva i ett jämställt samhälle som är miljömedvetet och aktivt kämpar emot klimatförändringen. Jag vill se ett finansiellt starkt EU som har en tydlig fokus på företagsamhet och som stöttar sina invånare. Därför ställer jag upp i EU-valet.

73 views0 comments

Recent Posts

See All